Hiện nay, VSIP FMS đang cung cấp dịch vụ cho hơn 100 khách hàng bao gồm tòa nhà và nhà máy.

Chúng tôi có khoảng 1.100 lao động để duy trì hoạt động hàng ngày của chúng tôi bao gồm bảo dưỡng và thi công dự án.
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng là cách chúng đảm bảo chất lượng dịch vụ. Hiện nay, chúng tôi yêu cầu hơn 90% sự hài lòng của khách hàng cho mỗi dự án.

VSIP FMS duy trì quan hệ đối tác tốt với khách hàng bởi vì chúng tôi hiểu "Thành công của bạn là thành công của chúng tôi"

Khách hàng

 
 

Liên hệ

02 Đại Lộ Tự Do, VSIP
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

info@vsip-fms.com.vn
(0274) 376 6991
VSIP FMS Facebook  twitter-icon20x20