• 99.9% khách hàng cũ quay lại sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • VSIP FMS đã tuyển dụng hơn 400 nhân viên mới trong năm 2013.
  • Dù tình hình kinh tế chung đang gặp khó khăn, tỷ lệ tăng trưởng của VSIP FMS vẫn tăng đáng kể.
  • Chúng tôi đang duy trì tỷ lệ sự hài lòng của khách hàng ở mức trên 90%

Khách hàng

 
 

Liên hệ

02 Đại Lộ Tự Do, VSIP
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

info@vsip-fms.com.vn
(0274) 376 6991
VSIP FMS Facebook  twitter-icon20x20